U bent hier: Home › Jeugd › Tennisles › Lesreglement jeugd

Lesreglement jeugd

 Jeugdlessen

 • Wees op tijd, te laat = gemiste lestijd
 • Eén lesuur bestaat uit 50 minuten lestijd en 10 minuten vrij spel (bijvoorbeeld warming-up of inspelen)
 • Indeling naar niveau en lesgroep is voorbehouden aan de trainer in overleg met de lescoördinator
 • Het aantal deelnemers kan ertoe leiden dat de trainer het noodzakelijk acht, gedurende het lesseizoen wijzigingen in de groepssamenstellingen aan te brengen.
 • Racket, kleding en schoenen moeten zelf worden meegebracht (denk ook aan een drinkbidon!)
 • Ballen, banen en lesbenodigdheden worden door de vereniging ter beschikking gesteld
 • Afwezig
  • als je een les niet kunt volgen, meld je dan zo vroeg mogelijk af bij de trainer
  • als je een les niet kunt volgen (ziekte/vakantie/etc) dan wordt deze les als gegeven beschouwd
  • ben je langdurig ziek/geblesseerd, neem dan contact op met de lescoördinator
 • Uitval tennis
  • wanneer een les uitvalt, doordat de trainer verhinderd is (ziekte/toernooi/vakantie/etc) dan wordt deze les ingehaald
  • de trainer beoordeelt of een training vanwege weersomstandigheden doorgaat, de les gaat dus door tenzij de trainer afzegt
  • als tijdens de les door slechts weer wordt gestopt dan kan de resterende tijd worden gevuld met theorieles binnen. De les wordt als gegeven beschouwd
  • wanneer een les uitvalt door slechte weersomstandigheden dan gelden de volgende regels:
   1. 1e les wordt vervangen door een theorieles binnen
   2. 2e les wordt ingehaald
   3. 3e les vervalt
   4. daarna wordt weer bij 1 begonnen
 • Tijdens (basis)schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven
 • Evaluatie tennisles: 1 x per lesperiode vindt een evaluatie plaats. Tussendoor kan voor vragen contact worden opgenomen met de trainer of de lescoördinator
 • TV Neede is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade
 • TV Neede is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Stoppen met tennisles
  • als je wilt stoppen met de tennisles, dan meldt je dit bij de trainer én de lescoördinator
  • de aangegane lesverplichting blijft bestaan
   • ook als je per direct geen verdere lessen wilt volgen, moeten de leskosten worden betaald
   • lessen kunnen tot het einde van het overeengekomen lesperiode gevolgd worden (ook als het lidmaatschap inmiddels al beëindigd is)
  • het lidmaatschap moet apart opgezegd worden bij de ledenadministratie (t/m 31 december huidige jaar = beëindiging per 31 maart nieuwe jaar)
  • het lidmaatschap loopt door tot 31 maart (bij opzegging voor 1 januari), gedurende die periode kan ook vrij gebruik blijven gemaakt van de banen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bestuur T.V. Neede

 

Zoek in site:
Loginstatus:
Twitter:
Tennisbaan huren
Lid worden
Contributie tarieven
Aanmeldingsformulier
Lidmaatschap opzeggen
Afmeldingsformulier
Verenigingsstructuur
Vacatures
Bestuur
Commissies
ALV informatie
Historie
Verenigingsstatuten
Nieuwsarchief
Accomodatie commissie
Jeugd activiteiten commissie
Kantine commissie
Kascontrole commissie
PR commissie
Senior activiteiten commissie
Sponsor commissie
Tennis Technische commissie
Vaste evenementen
Evenementenoverzicht
Evenementenoverzicht
Evenementenoverzicht
KNLTB Competitie
Competitie - deelnemen?
Competitie - indeling teams
Competitie - uitslagen
Data thuisspelende teams Voorjaarscompetitie
Artikel padel Mijn Magazine
Foto's aanleg padelbaan
Inschrijfformulier
Maak kennis met padel
Soorten lidmaatschap padel
Spelregels padel
Voorwaarden padel spelen
Tennisles
Jeugd competitie
Jeugdactiviteiten
Jeugdterrein
Jeugdbeleidsplan
Schooltennis
Maak kennis met tennis
Maak Kennis met Tennis & Clubtraining
Lesreglement jeugd
Jeugd competitie - deelnemen?
Jeugd tennisles
Senior tennisles
Lesreglement senioren
Trainers
Tennispark - luchtfoto
Openingstijden tennisbanen
Tennisbaan huren
Baanreglement
Sleuteladres
Kantine - openingstijden
Kantinedienst rooster
Schoonmaak rooster
Schoonmaakoverzicht
Baansponsoren
Toernooisponsoren
Winddoeksponsoren
Advertentiesponsoren
Overige sponsoren
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...